Alguns dels dibuixos del pintor holandès
Maurits Cornelius Escher
(Leeuwarden, 1898 - Laren, 1972)

"For me it remains an open question whether [this work]
pertains to the realm of mathematics or to that of art"
                                                M.C. Escher

Algunes adreces WEB: 1,2,3,4,5,6. I la oficial.


Waterfall

 

Belvedere

Treppenhaus (la casa de les escales)

 

Banda de Möbius

Balcó

 

Enllaç d'unió

Mans pintores

Mà amb esfera reflectant (autorretrat)

 

Si vols aquests dibuixos i d'altres, agafa aquest fitxer.
Mira aquest dibuix completat amb ordinador i recursiu (link original).

Si tens alguna suggerència, no ho dubtis: envia'm un .