Benvingut/da a les pàgines d'exercicis
d'autoavaluació per internet de les assignatures

‘Química’ (Temes 1 i 2, graus de la Facultat de Ciències)

i

Enllaç Químic i Estructura de la Matèria I i II (EQEM, pla antic)

Els exercicis marcats amb un asterisc són més propis de EQEM i el seu contingut pot no estar contemplat a l’assignatura ‘Química’ del Grau.

Línia ulls


Estructura atòmica

Bases experimentals de la Teoria Quàntica
Punt groc Experiments. *
Punt groc Models atòmics.
Punt groc Quantització.
Punt groc Espectres.
Punt groc Noms del tema.*

Introducció a la Teoria Quàntica
Punt verd Noms propis.*
Punt verd Àlgebra d'operadors.*
Punt verd Els postulats.*
Punt verd Caixa quàntica.*
Punt verd Àtom d'hidrogen.
Punt verd Números quàntics.
Punt verd Orbitals atòmics
.

Àtoms polielectrònics
Punt groc Hamiltonià d'àtoms polielectrònics.*
Punt groc Els spinorbitals i la funció d'ona.*
Punt groc Les regles de Slater.

La Taula Periòdica
Punt verd La seva estructura.
Punt verd Les mides atòmiques.
Punt verd Variació de...
         Punt verd les mides atòmiques.
         Punt verd el potencial de ionització.
         Punt verd l'afinitat electrònica.
         Punt verd l'electronegativitat.


Enllaç Químic

Generalitats de l'enllaç químic
Punt vermell El mètode VSEPR.
Punt vermell Qüestions generals.

Enllaç iònic. Compostos iònics
Punt groc Estructures.
Punt groc 
Empaquetaments.
Punt groc Propietats.
Punt groc Qüestions generals.*
Punt groc Energia reticular i cicle de Born-Haber.*


Enllaç covalent
Punt verd Test general.
Punt verd Solapament.
Punt verd Suma gràfica d'OA.
Punt verd Identificació d'OA.
Punt verd Molècules de H2 i H2+.
 

Molècules poliatòmiques
Punt vermell Hibridacions.