Variació de les mides atòmiques i iòniques a la Taula Periòdica

Preguntes vertader/fals

Deixa marcades només les afirmacions que siguin correctes