Menú:

English

Un suggeriment:

Els llibres de Martin Gardner, que mostren com les matemàtiques són divertides, fan pensar, i ensenyen.

Enllaços:

- Aquest web
- Bitàcola
- Dept. Química
- IQC
- UdG

Versió: 2.02

Presentació

La Docència i la Recerca

A la Universitat de Girona sempre hi he tingut clar que un professor ha de treballar per la docència, la recerca, la gestió universitària i pel servei a la societat. Per això sempre intento millorar les meves classes, procuro que el nostre grup de recerca avanci en la frontera del coneixement, contribueixo al govern de la Universitat, i tinc una especial preocupació pels futurs estudiants i per la percepció social de la química i de la ciència.

Encara que he fet classes de química general, la meva experiència es centra sobre tot en la química física, i sobre tot en la química quàntica, la cinètica química i els aspectes computacionals de la química. Igualment participo de la docència de Programes de Doctorat, actualment al Programa Interuniversitari de Química Teòrica i Computacional.

Vint-i-cinc anys d'experiència acadèmica m'han permès aprofundir en diveros aspectes de la química, fent servir tres eienes fonamentals: paper, llapis i ordinador. He pogut desenvolupar nous mètodes teòrics, dissenyar i programar nous algorismes, i aplicar aquests avenços aproblemes d'interès real.

El servei

Sempre m'he sentit compromès amb la bona marxa de la Universitat, i per això he intentat participar del govern de la Universitat, sigui en comissions, en òrgans col.legiats o com a directiu. He estat cinc anys el Director del Departament de Química de la UdG, i durant força temps vaig ser Vicerector de Personal Acadèmic, que vaig compatibilitar temporalment amb el d'Informàtica. La meva experiència la vaig agafar en el càrrec de vicedegà de la Facultat de Ciències, en l'etapa fundacional de la UdG. Ara mateix sóc Vicerector de Política Científica

És difícil assolir cap objectiu si no es treballa en equip. Per això és molt important crear sinèrgies, tenir esperit crític, saber escoltar i tenir uns objectius clars. El meu equip, on tots som igualment importants, està reflexat a la foto que ens vam fer al cim de la muntanya del Mont, a finals de la primavera de 2005.

Miquel Duran, Professor de la Universitat de Girona