Menú:

Recerca

Juntament amb el Dr. Miquel Solà, sóc investigador principal del grup de recerca de la UdG "Modelatge Molecular i Metodologia Mecanoquàntica", dins de l'Institut de Química Computacional de la UdG.

Aquest grup de recerca, composat de més de 20 persones, acaba d'obtenir finançament per a tres projectes de recerca per part del Ministeri d'Educació i Ciència. Tenim col.laboracions actives amb investigadors de diferents centres de recerca, tant europeus com asiàtics o americans.

En el meu cas particular, tinc col.laboracions actives amb la City University of New York i la University of Georgia, Athens, totes dues americanes.

Les meves eines per poder fer recerca són el paper, el llapis i l'ordinador. Per això hem d'estar constantment renovant el nostre maquinari informàtic. Ara mateix disposem de "clústers" d'ordinadors de gran potència, tant a l'edifici de la Facultat de Ciències com a les instal.lacions del Servei Informàtic al Barri Vell.

Línies de recerca actuals:

  1. Densitats bielectròniques
  2. Interaccions moleculars febles
  3. Propietats elèctriques i òptiques lineals i no lineals
  4. Influència de l'entorn sobre la reactivitat i estructura molecular.
  5. Estudis mecanoquàntics en estructura i reactivitat orgànica i inorgànica.
  6. Funcions flotants

Publicacions científiques

Articles publicats el 2008, també amb abstracts
Articles publicats el 2007, també amb abstracts
Llista sencera d'articles publicats

Fa ben poc he co-editat un número especial de la revista Journal of Molecular Structure (Theochem) en honor del 65è aniversari del nostre company Ramon Carbó-Dorca.

La meva investigació m'ha portat bones satisfaccions. Ara mateix, segons el Web of Knowledge, tinc el "Highly cited paper" amb més impacte de la UdG; es tracta d'un artile que vam escriure el 1996 sobre un nou mètode per calcular acuradament les energies dels complexos de pont d'hidrogen.

També figuro entre les tres úniques perosnes de la UdG, jutnament amb en Miquel Solà i en Ramon Carbó-Dorca que apareixen al Web of Knowledge com a "científics significativament citats".

Fa molt poc he sigut coautor d'un article de revisió sobre el concepte d'aromaticitat a la revista "Chemical Reviews", en què es revisa aquest concepte des d'una nova òptica relacioanda amb els nostres estudis de densitats bielectròniques.

Dos cops aquest article de Chemical Reviews ha estat mencionat com a "Fast Moving Front" pel Web of Knowledge